Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Coronaläge och aktuella planer

Precis som vi fått igång denna hemsida bröt pandemin ut och satte stopp för de "igångsättningsplaner" vi hade. Idén var att genomföra några "fysiska" samtal med inbjudna ur våra respektive nätverk för att på så sätt få rotation på det hela. I vår lilla grupp har vi haft zoom-möten (som alla andra), till att börja med med inriktningen att "avvakta" och så småningom mer av karaktären "vad kan vi göra nu". Att få igång ett aktivt samtalsforum eller medverkan i form av inskickade artiklar/texter bara genom att erbjuda en möjlighet här på nätet är knappast realistiskt. Sidan ligger som den ligger i fortsatt "avvaktan" således.

Dock kan vi se att sidan då och då får besök och att några av inläggen åtminstone öppnas. Det går inte att se vem som kommer hit, om det är någon i bekantskapskretsen eller helt nya kontakter, men oavsett så medför det att det inte känns helt meningslöst att skriva ett eller annat inlägg här.

Själv har jag och Monica Hane under hösten arbetat med att utforska olika "samtalssyften". Hur man kan förstå olika typer av upplägg och sätt att medverka utifrån den inre logik eller syfte som olika sorts samtal kan ha. Det handlar alltså inte om de mer vanliga psykologiska eller socialpsykologiska tolkningarna. Bakgrunden är vår egen upplevelse att den sortens samtal som vi uppfattar som nödvändiga inte får utrymme eller de förutsättningar som krävs för att bli meningsfulla. Eftersom olika samtalssyften också förutsätter olika upplägg och sätt att medverka går det inte alltid att kombinera flera syften i ett och samma samtal. Risken är att samtalet i sin helhet blir meningslöst. Vår slutsats är att syftet med samtalet bör tydliggöras och förhandlas inför varje arrangerad samtalsaktivitet annars blir det svårt att medverka på ett sätt som är konstruktivt.

Jag håller för närvarande på med en egen sammanfattning från detta arbete. Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg har skrivit en liknande rapport som de haft som arbetsmaterial i ett uppdrag under hösten. När jag hunnit pröva resonemangets relevans med i samtal med andra intresserade som hjälpt till att tänka kommer jag troligen att lägga ut den på denna sida. (Tillägg 31/1 - en kortversion finns här.)