Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Debatt och dialog

För ett par veckor sedan fick jag anledning att fundera över huruvida problemet med att uppfatta alla samtal som "debatter" och inte "dialoger" var generellt och kanske det enskilt viktigaste hindret för meningsfulla samtal. Jag blev tvungen att fundera om detta verkligen stämmer med mina egna erfarenheter. Att debattbenägenheten kan vara ett stort hinder och kan vara väldigt svårt att komma till tals om när samtalskulturen är av det slaget går såklart inte att invända mot. Men jag är som sagt inte så säker på att det är just det problemet som är hindrande i de sammanhang där jag själv medverkat. Skrev en liten reflekterande text om detta som jag bifogar.