Synliga sökvägar i forum – Du är här:ForumExempelkategori: Om forum och webbplatsHör ämnet hit?
Du måste logga in för att skapa inlägg och ämnen.

Hör ämnet hit?

En vanlig orsak till att jag själv ibland tröttnar på samtal som förs i vissa diskussionsforum är att de blir alldeles för spretiga och slutar handla om det som trådstartaren (författaren till huvudinlägget) ville prata om. GiSS har en rätt tydlig inriktning men det kan ändå vara svårt att avgöra om det man själv funderar på ”hör hit”. I vissa forum är moderatorerna väldigt hårdhänta och rensar omedelbart bort allt som inte verkar höra till ämnet. Jag tror inte det är en klok strategi i detta forum. Vad som hör till ämnet beror på hur vi andra svarar.

Vi är medvetna om att ett forum för samtal om samverkan kan hamna i ”metodtips” på bra samtalstekniker eller resonemang om härskarstrategier eller annat som har med juste bemötande att göra. Oftast med inriktning på hur ”andra” borde bete sig, eller hur man som samtalsledare kan ”få andra att” prata på ett bra sätt.  Eftersom det är den sortens infallsvinklar som vanligen uppstår när begreppet ”samverkan” förs på tal är det nästan oundvikligt. Men om vi är tillräckligt många som hjälps åt att föra en annan sorts samtal så minskar risken att den ”diskursen” helt tar över. Alla sådana vanligt förekommande resonemang går att tala om på ett annat sätt genom att vi hjälps åt att fundera över vilka grundantaganden de bygger på.

Att fundera över hur man gör när man samtalar och vilken sorts inlägg eller svar som stimulerar gemensamt utforskande hör så klart till syftet för GiSS. Mitt förslag är att samtal om hur man kan samtala på detta forum läggs i kategorin ”Om forum och webbplats”.

En annan iakttagelse jag gjort är att det ofta blir riktigt givande samtal  när författaren inte själv är säker på om inlägget ”hör till ämnet” men vill testa något eget exempel eller tanke. Ofta vet man inte själv att det man kommer att tänka på när man lyssnar och försöker förstå vad andra skriver, i allra högsta grad ”hör dit”.