Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Påverka förutsättningar eller "få andra att"?

I samband med våra pågående samtal om samtalssyften har frågan om vad som blir "auktoritärt" då och då kommit upp. Jag känner intuitivt att det finns en skillnad mellan att försöka "få andra att…" (något)  t ex  att "engagera sig", "lära sig", vara snälla mot varandra", "lyssna", och att försöka påverka förutsättningarna så att det underlättar möjligheten att "engagera sig" eller "lära sig". Det är inte enbart en fråga om hur man formulerar det, alltså ett språkligt problem, utan att det faktiskt är skillnad mellan det ena och andra. Eller i varje fall att det kan vara skillnad och att den skillnaden är viktig att uppmärksamma. Men jag är inte "färdigtänkt" om detta och definitivt inte färdigformulerad. Men jag är övertygad om att frågan är viktig och att det kunde vara ett ämne för att särskilt "formuleringsprövande" och "tankefigurprövande" samtal.