Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Samtal "om" och samtal "för"

I foldern om samtalssyften har jag reducerat de sju kategorier av typer av samtalssyften som Monica Hane och jag landade i i höstas - det vill säga sju olika typer av syften som vart och ett ställer särskilda krav på upplägg och sätt att medverka för att kunna bli meningsfulla. Jag begränsade antalet till fyra olika typer. Samtal "för varandra", "om det som är", "för det som ska göras" och "för det som kan bli". Även om många vanliga jobbmöten i sig kan innehålla flera olika syften kan det vara bra att uppmärksamma skillnaderna. Kanske försöker man åstadkomma något som det inte finns förutsättningar för genom det sätt som man ordnat samtalet (till exempel hur mycket tid som krävs eller vilka principer för sätt att medverka som man tillämpar). För att snabbt kunna introducera idén att det ÄR skillnader mellan olika sorters samtalssyften gjorde jag alltså denna folder där jag komprimerat typerna till dessa fyra olika huvudkategorier.

När jag gjorde den tänkte jag inte på att en väldigt viktig skillnad är samtal "för" något och samtal "om". Här kan olika medverkande ha olika inställning vilket kan skapa spänningar och mindre meningsfulla samtal om de inte uppmärksammas. Samtal "för" menar jag alltså är samtal som är tänkta att leda till något - något ska göras eller resoneras om på annat sätt efter samtalet. Samtalet ska göra skillnad för något annat än på det personliga planet i själva samtalet. Samtal "om" har inte den riktningen utan kan vara mer allmänbildande eller utvecklande för en själv som person. Man behöver inte tänka att det hela ska leda till något.

Jag kan tänka mig att även samtal "för" innehåller moment av "om" där det kan vara skillnad mellan hur olika medverkande ser kopplingen till praktiken utanför samtalet men jag kan känna igen att det kan uppstå otålighet när några som i grunden tänker att hela poängen med samtalet är att det ska vara "för" något pressar på för att "komma till skott" medan andra inte alls har den ambitionen utan medverkar för att ämnet är allmänt "intressant".

Vidare gissar jag att "problemställningen" här blir avgörande. Om man klarar av att tydliggöra varför man vill ha ett "för"-samtal (hoppsan nu ser jag att det kan tolkas som ett "förberedande" samtal, det menar jag alltså inte utan ett "för något"-samtal) så underlättar det troligen.

Vet inte, en tanke bara.