Vi behöver komma överens med varandra om hur vi ska ordna det vi gör, så att vi inte tär på våra gemensamma resurser. Vare sig de materiella eller de mänskliga. Vi måste samtala så att vi blir bättre på att ta tillvara de möjligheter som finns. Det krävs ökad precision, ökad uppmärksamhet. Givande samtal är samtal som gör dem som samtalar, och andra, bättre rustade att ta itu med sådant som måste tas itu med.

Samtal om samverkan kan handla om organiserandet eller om resonemangen som sådana. Det kan röra sig om hur vi gemensamt kan hantera den verklighet vi står inför. Ökande komplexitet, begränsade resurser och samverkan tvärs över yrkesgränser och bakgrund. Det kan handla om utforskande samtal om hur det vi gör ska kunna formuleras och preciseras så att det bli begripligt både för oss själva och för andra.

De samtal som behöver föras är sådana samtal som aktivt prövar nya sätt att resonera. Samtal som gör det möjligt att undvika resonemang som fastnar i sådant vi brukar säga och tänka och i stället vågar utmana och vara obekväma. För att kunna göra det måste vi hjälpas åt.

GiSS är startade 2020. Vi verkar för att öka möjligheterna för givande samtal om samverkan. Att träffas ”på riktigt” är inte alltid möjligt. Tiden är för begränsad, avstånden för långa och mötesplatserna kanske inte ens finns. Ett samtalsforum på nätet kan ge möjlighet att pröva sina tankar tillsammans med andra. Länk till vårt samtalsforum finner du i menyraden.

På GiSS webbsida finns även andra resurser. Möjlighet att publicera egna eller andras artiklar som har med det övergripande syftet att göra finns genom funktionen ”artiklar” som du hittar under menyn ”Övrigt” i den övre menyraden. Ytterligare information och resurser läggs upp löpande och du kommer att hitta även dem under huvudmenyerna i den övre menyraden (läser du på mobil finner du dem högst upp i det vita översta fältet, menyerna hittar du om du klickar på de tre korta parallella linjerna längst till höger). GiSS-ikonen längst till vänster följer med på alla sidor. Klickar du på den kommer du tillbaka till entrésidan.