GiSS är startade 2020. Vi ser oss som ett ”nätverk”, det vill säga en ej formaliserad grupp som har det gemensamt att vi har en bakgrund inom det nätverk som byggts upp av Samarbetsdynamik AB.

Vi verkar för att öka möjligheterna för givande samtal om samverkan. Att träffas ”på riktigt” är inte alltid möjligt. Tiden är för begränsad, avstånden för långa och mötesplatserna kanske inte ens finns. Zoomsamtal är också ett alternativ till fysiska samtal. Ett samtalsforum på nätet kan också fungera som ett komplement till fysiska samtal eller webb-baserade samtal. Länk till vårt samtalsforum finner du i menyraden. I nuläget (januari 2021) är det bara vi själva som använder detta forum varför det mer har karaktären av en blogg men ju fler zoom-samtalsaktiviteter vi genomför desto större kan behovet bli av en sådan möjlighet att fortsätta fundera tillsammans.

I ”Övrigt” i den övre menyraden finns texter och kommer artiklar att laddas upp vartefter. Ytterligare information och resurser läggs upp löpande och du kommer att hitta även dem under huvudmenyerna i den övre menyraden (läser du på mobil finner du dem högst upp i det vita översta fältet, menyerna hittar du om du klickar på de tre korta parallella linjerna längst till höger). GiSS-ikonen längst till vänster följer med på alla sidor. Klickar du på den kommer du tillbaka till entrésidan.