GiSS är startade 2020. Vi ser oss som ett ”nätverk”, det vill säga en ej formaliserad grupp som har det gemensamt att vi har en bakgrund inom det nätverk som byggts upp av Samarbetsdynamik AB. Vi hoppas att vårt nätverk så småningom ska växa och att fler medverkande med samma inriktning så småningom ansluter sig och vill vara med och hjälpa till.

Vi verkar för att öka möjligheterna för givande samtal om samverkan. Att träffas ”på riktigt” är inte alltid möjligt. Tiden är för begränsad, avstånden för långa och mötesplatserna kanske inte ens finns. Zoomsamtal är också ett alternativ till fysiska samtal. Ett samtalsforum på nätet kan också fungera som ett komplement till fysiska samtal eller webb-baserade samtal. Länk till vårt samtalsforum finner du i menyraden.

På GiSS webbsida finns även andra resurser. Möjlighet att publicera egna eller andras artiklar som har med det övergripande syftet att göra finns genom funktionen ”artiklar” som du hittar under menyn ”Övrigt” i den övre menyraden. Ytterligare information och resurser läggs upp löpande och du kommer att hitta även dem under huvudmenyerna i den övre menyraden (läser du på mobil finner du dem högst upp i det vita översta fältet, menyerna hittar du om du klickar på de tre korta parallella linjerna längst till höger). GiSS-ikonen längst till vänster följer med på alla sidor. Klickar du på den kommer du tillbaka till entrésidan.