Vi behöver komma överens med varandra om hur vi ska ordna det vi gör, så att vi inte tär på våra gemensamma resurser. Vare sig de materiella eller de mänskliga. Vi måste samtala så att vi blir bättre på att ta tillvara de möjligheter som finns. För att kunna göra det behöver vi samtala på ett sådant sätt att vi får ny kunskap. Det krävs ökad precision, ökad uppmärksamhet. Givande samtal är samtal som gör dem som samtalar, och andra, bättre rustade att ta itu med sådant som måste tas itu med. De samtal som behöver föras är sådana samtal som aktivt prövar nya sätt att resonera. För att kunna göra det måste vi hjälpas åt.