Vi behöver komma överens med varandra om hur vi ska ordna det vi gör, så att vi inte tär på våra gemensamma resurser. Vare sig de materiella eller de mänskliga. Vi måste samtala så att vi blir bättre på att ta tillvara de möjligheter som finns. Det krävs ökad precision, ökad uppmärksamhet så att vi inte av slentrian fortsätter med ”mer av samma” som redan visat sig otillräckligt eller vilseledande. Givande samtal är samtal som kan bidra till kunskapsgenerering för såväl de som medverkar i samtalet som för andra. Sådana samtal drivs av initiativtagarens eget behov att pröva sina tankar och formuleringar tillsammans med andra för att göra det möjligt att komma lite längre än man var innan samtalet. De samtal som behöver föras är samtal där vi hjälps vi åt att ompröva det vi själva brukar säga och tänka, och ifrågasätta det vi och andra vanligen säger.