.

Maria Andrén – pedagog med rötter inom
folkbildning och estetisk verksamhet

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_0745-756x1024.jpg

Marias engagemang i det som hon numera kallar ”samverkan” började tidigt. Hennes yrkesmässiga bakgrund finns inom det pedagogiska och estetiska fältet, men inte som ”bildlärare” eller ”musiklärare” utan inom folkbildning och i första hand inom LSS-verksamhet (när hon började jobba sade man ”utvecklingsstörda”).

Den pedagogiska inriktning jag kände igen mig i var dock svår att göra begriplig för andra. Ibland medförde det att jag inte kunde göra ett så bra jobb som jag ville. De samtal som fördes om verksamheten kunde inte tillräckligt precisera det som egentligen var det centrala. Antingen hamnade sättet att tala om det vi gjorde i rent terapeutiska resonemang, eller i ytligt tekniska (står i ring, lär ut genom härmning, målar med silkespapper etcetera). Jag brottades med hur man i stället skulle kunna tala med andra om denna verksamhet och skrev massor (hur orkade jag?- detta var långt innan persondatorernas intåg).

Någon gång i mitten av 1990-talet kom Maria i kontakt med Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg i företaget Samarbetsdynamik. Till att börja med tyckte hon att deras verksamhet verkade väldigt konstig och framför allt att den inte hade någon som helst beröring med det hon själv gjorde. Men hon ändrade inställning när hon insåg att de problem hon brottats med så många år inte var specifika för just hennes verksamhet. Samma grundläggande problem kunde till och med finnas bland officerare eller på Volvo. Hon fick helt andra exempel och andra begrepp och nya perspektiv.

Att det behövs andra sätt än de vanliga att samtala om praktisk verksamhet är Maria ännu mer övertygad om idag än hon var då. 2002 ändrade hon yrkesinriktning och började undervisa i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Efter att ha disputerat 2008 klarnade insikten att det också behövs ett annat sätt att resonera om kunskap och forskning.

Numera är jag pensionär och kan ägna mig åt den här typen av frågor mer eller mindre på heltid (det blir en del barnbarn och odling också).

2019 började Maria producera korta filmer som är tänkta att användas som underlag för att göra det möjligt att ”bryta diskursen”. Länk till dessa filmer finner du här under huvudrubriken ”Filmer” i menyraden.