Under uppbyggnad!

Här publiceras artiklar av olika slag och som har med GiSS inriktning att göra. Skicka sådant du hittar eller skrivit själv till oss så publicerar vi efter att vi läst och tagit ställning till om texten hör hemma här. Om vi har svårt att se kopplingen kan kanske en tydliggörande kommentar behövas för att anknytningen till GiSS ska framgå. Vissa inlägg på vårt samtalsforum kan kanske passa som självständiga texter.