Forum för Givande Samtal om Samverkan, GiSS, startade 2020 som ett initiativ att bygga vidare på företaget Samarbetsdynamiks erfarenheter från drygt 50 års utforskande av samverkansfenomen.

En nära samarbetspartner är också föreningen Apertum (tidigare föreningen Forskarbyn) där de flesta av oss också är medlemmar. Apertum har även den sina rötter i Samarbetsdynamiks verksamhet. Apertum har en liknande, men vidare, inriktning som GiSS. Inom Apertum förs undersökande samtal om arbetsliv och samhälle med en bred och öppen inriktning. GiSS har en ”diskurskritisk” utgångspunkt, det övergripande syftet är att hjälpa varandra att förändra de etablerade sätten att resonera.

En diskurskritisk utgångspunkt innebär att vi är inriktade på att undersöka vad det är vi tar för givet och som i sin tur påverkar hur vi resonerar. Intresset ligger alltså inte i att utveckla ”samtalsmetoder” eller att fokusera på ”juste bemötande” (även om det senare självklart är en förutsättning för meningsfulla samtal).

Vi som startade GiSS har olika yrkesmässig bakgrund och inriktning men har det gemensamt att vi i många år samarbetat inom det nätverk som uppstått kring Samarbetsdynamik.

Nu vill vi skapa nya mötesplatser för fortsatta samtal. I första hand via samtalsforum på vår webbsida.

Vi som startat GiSS heter Arne Andersson, Maria Andrén, Gunilla Hallerstedt och Christina Mure. En lite mer ingående presentation av några av oss kan kanske också ge en vink om inriktningen och historiken. Dessa presentationer hittar du under ”Personliga presentationer”.