Forum för Givande Samtal om Samverkan, nätverket GiSS, startade 2020 som ett initiativ att bygga vidare på företaget Samarbetsdynamiks erfarenheter från drygt 50 års utforskande av samverkansfenomen.

Syftet är att hjälpa varandra att utveckla beskrivningarna och resonemangen om sådant vi vill komma till tals med andra om, för att på sikt kunna bidra till en förändring av de sätt att resonera som inte är tillräckligt precisa eller inte längre fungerar.

Vi är inriktade på att undersöka vad det är vi tar för givet och som i sin tur påverkar hur vi resonerar. Intresset ligger alltså inte i att utveckla ”samtalsmetoder” eller att fokusera på ”juste bemötande” (även om det senare självklart är en förutsättning för meningsfulla samtal).

Initiativtagarna till GiSS har olika yrkesmässig bakgrund och inriktning men har alla i många år samarbetat inom det nätverk som uppstått kring Samarbetsdynamik.

Nu vill vi skapa nya mötesplatser för fortsatta samtal. I första hand i form av webbsamtal, men så småningom också som komplement även i vårt samtalsforum på denna hemsida.

Vi som startat GiSS heter Arne Andersson, Maria Andrén, Gunilla Hallerstedt och Christina Mure. En lite mer ingående presentation av några av oss kan kanske också ge en vink om inriktningen och historiken. Dessa presentationer hittar du under ”Personliga presentationer”.