Under hösten 2020 utforskade Maria Andrén och Monica Hane, Samarbetsdynamik AB, olika ”samtalssyftestyper” i sådana samtal som handlar om ”samverkansfenomen”, alltså den mänskliga praktiken och erfarenheten.

Samverkansfenomen har den karaktären att de utvecklas som de gör att vårt sätt att agera beror på vad vi tror om det som sker och vad vi tror att de andra kommer att göra. Samtal är i sig själva också ett samverkansfenomen. Deras utfall beror på hur var och en bidrar i samtalet så att det som var anledning till att samtalet anordnades, kan uppnås.

Projektet utgick från hur olika möjliga ”avsikter”, ”syften”, i olika samtalsaktiviteter också påverkar förutsättningar för att syftet ska kunna uppnås: hur lång tid som krävs och vilka sätt att medverka som fungerar bäst. Tanken var att hitta ett sätt att beskriva och förstå hur det kan komma sig att många möten upplevs som meningslösa och att vissa sorters samtal är så svåra att få till, genom att utgå från sådana faktorer som vi som samtalar med varandra kan komma överens om i själva samtalet.

En kort video om projektet kompletterar inbjudan till presentationen av projektet och samtalsverkstäderna. Den hittar du här.
Projektet har också en egen grupp på Facebook

Texter om projektet:
1. Översiktlig presentation. 2. Sammanfattning,”abstrakt”.
3. Kort version i broschyrformat. 4. A4 med ”strecksatser”.
5. Folder. 6. Längre sammanställning (77 sidor).