GiSS erbjuder två olika möjligheter till möten för samtal om samverkan.

  1. Möten vi själva bjuder in till antingen via Zoom eller liknande eller på någon fysisk plats ( när pandemin släppt sitt grepp)
  2. Medverkan vid möten som ni anordnar.

Är du intresserad av medverkan från någon av oss i ett eget möte kan du kontakta oss direkt. Har du behov av att pröva dina resonemang tillsammans med andra om något som har med samverkan att göra kan du också kontakta oss för att se om våra intressen kan sammanfalla så att vi kan hjälpas åt att anordna ett eller flera samtal. Då får vi också fundera på vilka som kan bjudas in att medverka så att samtalet kan bli så produktivt som möjligt. Möten vi själva arrangerar bjuder vi antingen in till genom personlig kontakt eller, om det rör sig om helt öppna möten, via inbjudan här på vår webbplats.