Den arena för samtal vi vill verka för handlar om samtal som utgår från initiativtagarens eget behov att komma längre i sina egna resonemang. Behovet uppstår ur erfarenheten att det etablerade språket inte räcker till för att vi ska kunna tala med varandra om ett visst fenomen på ett tillräckligt meningsfullt sätt. Att vi inte kan komma ”till tals” med varandra därför att de tillgängliga begreppen och tankefigurerna är för oprecisa eller är missledande. Det är något som ”skaver” i hur det allmänt resoneras om något. Det otillräckliga språket gör att vi fortsätter att ordna något, ett avgränsat verksamhetsproblem eller samhället i stort, så som vi gör, även när det är uppenbart att det inte fungerar som det borde. Därför behöver vi hjälpas åt att göra det som engagerar oss mer ”pratbart”.