En rapport om projektet (fem sidor) kan laddas ner här. Den har i stort sett samma innehåll som det som finns uppdelat i olika underflikar här på hemsidan.