I nuläget består allmänningen av personer som tidigare varit aktiva i det nätverk som utvecklats genom företaget Samarbetsdynamiks aktiviteter. Vi finns lokaliserade nästan över hela Sverige och har genom åren sammanstrålat på olika platser i landet dit Samarbetsdynamik bjudit in till utforskande samtal. Vi har också vitt skilda bakgrunder yrkesmässigt och delar heller inte någon gemensam politisk tillhörighet eller annan bakgrund. Det vi haft gemensamt är drivkraften att ”komma längre” i det egna tänkandet och resonerandet än vad vi har haft möjlighet till i de egna sammanhangen.

Om allmänningen ska kunna leva som en sådan behöver vi bli flera! Vi hoppas dock att den som vill använda allmänningen också är beredd att sätta sig in i idén med den och att den går med för att den har liknande behov av en arena av det slaget som vi andra.

Att ”gå med” är inget konstigt. Det är bara att skicka ett mejl. Till exempel hit till gissforum eller om du känner någon av oss som redan är med på maillistan så kan du skicka till den personen. Du förbinder dig inte till något genom att finnas med på listan men kan heller inte kräva att det ”ordnas” aktiviteter för dig. Allmänningen blir vad den blir genom de initiativ som tas av oss som finns med på listan. Alla kommer inte att vara aktiva på det sättet, men ”tillräckligt många” måste vara det för att det hela ska bli meningsfullt. Vi ser det som ett forskningsprojekt. Vi vet inte om det kommer att fungera!