En ”allmänning” är i sig själv ingen aktör utan en gemensam resurs som blir vad den blir av vad var och en använder den till. I detta fall har vi en idé om användningen (se fliken ”provpratande och provtänkande”). Vi som är måna om en fortsättning får hjälpas åt så att allmänningen inte växer igen eller asfalteras så att den inte kan användas till det som var tanken med den. Resursen utgörs för närvarande av oss som vill vara med i den och som därför finns med på en gemensam maillista.

Var och en, en enskild person eller en organisation är upptagen av egna projekt eller engagemang på sin egen ”hemmaplan” men använder sig av allmänningen när den har behov av att komma längre i sitt eget resonerande tillsammans med andra som är beredda att lägga tid och engagemang i att hjälpas åt med detta. Det förutsätter naturligtvis att de som bjuds in att medverka själva har nytta av att komma längre i den specifika frågeställningen. Läs mer om förutsättningarna.

Hur vi tänkt att allmänningen kan komma att fungera. Allmänningen är i sig ingen aktör utan enbart en resurs för var och en (en enskild person eller organisation av något slag) som har behov av fördjupande samtal kring något som är viktigt i den egna verksamheten eller engagemanget.

Läs mer om vilka som ingår och kan ingå i allmänningen. Läs också om exempel på samtalsämnen.