Uppdaterad 17 februari 2021. Vi hade precis blivit klara med denna hemsida när pandemin bröt ut. Eftersom det hela som bekant blev mer ihållande än vad vi alla trodde, eller hoppades på, för ett år sen (vintern 2020), bestämde vi oss att inte fortsätta ”avvakta” innan vi påbörjade någon typ av utåtriktad verksamhet, utan att i stället göra det man kan göra när fysiska möten inte är möjliga. Nämligen anordna Zoom-samtal. Eftersom Monica Hane i företaget Samarbetsdynamik och Maria Andrén, nätverket GiSS, ägnat en stor del av hösten 2020 åt att utforska ”samtalssyften” i olika typer av arrangerade samtalsaktiviteter, och deras respektive implikationer vad gäller krav på tidsåtgång och medverkan för att de ska kunna bli meningsfulla, fanns ett lämpligt ämne att börja med. Bakgrunden till projektet var dels en frustration av att den sortens samtal som de menade var nödvändiga nästan aldrig kommer till stånd, dels iakttagelsen att så många verkar klaga på ”meningslösa möten”, samtidigt som man nästan lika ofta är bekymrad över att det inte finns tid till den sortens samtal som skulle behöva föras. Mer om detta projekt finner du här.

Sent i höstas och med fortsättning nu under våren har vi bjudit in personer från våra respektive nätverk som vi antingen visste delar frustrationen över de uteblivna nödvändiga samtalen, eller som vi trodde kunde känna igen sig i problemet med de ”meningslösa mötena”, för att pröva resonemangen i ett slags ”tillämpningssamtal”. Syftet med dessa samtal har varit att få hjälp av andra att tänka om vad som krävs för att olika sorters samtal ska kunna bli meningsfulla. Dessa samtal har medfört att distinktionerna kunnat preciseras ytterligare. Vi har genomfört fem introduktionssamtal och två fortsättningssamtal. Som vi tänker just nu genomför vi inga fler samtal i just denna serie utan koncentrerar oss på att sammanställa vad det var vi kom fram till. De sju zoom-samtalen har i sin tur genererat nya och fördjupande frågeställningar som kan bli aktuella för nya utforskande samtal senare i vår. Närmast i ”pipeline” ligger dock ”spånar”-samtal om hur erfarenheterna från projektet ska kunna spridas och bli användbara för flera.

Maria finputsar just nu den längre sammanställningen som kommer att publiceras på hemsidan, när den är färdig. Dessutom ska hon spela in en (eller kanske två) filmer där skissen av olika samtalssyftestyper och tankarna bakom den presenteras. Länk till filmen (eller filmerna) kommer också att läggas upp på hemsidan. Filmerna är troligen inte klara förrän tidigast om en månad.

En kortare version av den längre sammanställning som ännu inte är färdig finns här. Texten revideras vartefter fler samtal genomförs.