Uppdaterad 27 mars 2023.

Vintern och våren har upptagits av engagemanget i projektet ”Allmänningen”. Detta projekt är inte ett ”GiSS-projekt” men GiSS är en av aktörerna. Vi har nu landat i en projektidé som vi kommer att pröva i praktiken med start i april 2023. Läs mer om projektet här. Samtalssyftesskissen har visat sig mycket hjälpsam i vårt gemensamma utforskande. De samtal Allmänningen är tänkta att vara en resurs för är ”typ 6” och ”typ 7” (och kanske ”typ 8” och ”9”, som inte finns med på skissen men som är tänkbara).

Vi ser det fortfarande som meningsfullt att pröva skissen med nya grupper. Är du/ni intresserade av en introduktion ”på plats” (inte varsomhelst i landet kanske men nästan) eller via zoom eller annan digital plattform kan du höra av dig!

SAMTALSVERKSTAD OM SAMTALSSYFTEN
Har du också erfarenhet av att ha kastat bort tid på meningslösa möten, samtidigt som de samtal som borde komma till stånd för att man gemensamt ska kunna ta itu med viktiga frågor inte hinns med? Har även du erfarenhet av att de vanliga sätten att ”samtala om samtal” inte får någon betydelse för hur meningsfulla och produktiva mötena blir i praktiken?

Till dig som delar dessa erfarenheter erbjuder vi en presentation av projektet om samtalssyften och deras praktiska konsekvenser. Målgruppen är i första hand ”mötesdeltagare” i det vi kallat ”arrangerade samtal” inom arbetsliv, föreningsliv eller politik. För dem som så önskar kommer vi därefter att arrangera ”samtalsverkstäder” där vi gemensamt kan pröva resonemanget på varandras exempel.

Presentationer och samtalsverkstäder genomförs via Zoom. Det är också möjligt att kontakta oss om till exempel enarbetsplats vill ha en presentation för den egna gruppen.

Arne Andersson, Maria Andrén, Wanja Asplund och Maria Flink.