Uppdaterad 16 november 2021. Som en fortsättning på projektet om ”samtalssyften” (läs mer här.) prövar vi nu att sprida idén till fler personer, även utanför våra egna omedelbara nätverk. En första testomgång, en slags ”pilotkurs”, genomförs redan nu i november och i januari.

SAMTALSVERKSTAD OM SAMTALSSYFTEN
Har du också erfarenhet av att ha kastat bort tid på meningslösa möten, samtidigt som de samtal som borde komma till stånd för att man gemensamt ska kunna ta itu med viktiga frågor inte hinns med? Har även du erfarenhet av att de vanliga sätten att ”samtala om samtal” inte får någon betydelse för hur meningsfulla och produktiva mötena blir i praktiken?

Till dig som delar dessa erfarenheter erbjuder vi nu en ”pilotkurs” om samtalssyften och deras praktiska konsekvenser. Målgruppen är i första hand ”mötesdeltagare” i det vi kallat ”arrangerade samtal”, det vill säga sådana samtal som anordnas för att gemensamt utveckla ny kunskap, eller fatta gemensamma beslut, inom arbetsliv, föreningsliv eller politik.

GENOMFÖRANDE OCH TID
Verkstäderna genomförs via Zoom. Alternativ 1: 29 nov kl 16-18 med uppföljning 14 dec kl 16-17 sista anm.dag 19 november Alternativ 2: 2 dec kl 10-12 med uppföljning 16 dec kl 10-11 sista anm.dag 19 november Alternativ 3: 11 jan kl 18.30-20.30 med uppföljning 25 jan kl 18.30-19.30 sista anm.dag 27 december.

ANMÄLAN: https://doodle.com/poll/dt4ki9mqkf5dzm2x?utm_source=poll&utm_medium=link

Observera att uppföljningen ingår i denna anmälan. Vi vill helst att samma deltagare medverkar vid varje kurstillfälle. Därför ber vi dig välja alternativ där båda datumen passar! Du kan anmäla dig till alla de alternativ du har möjlighet att delta. Vi meddelar senast en dag efter sista anmälan vilken grupp du hamnar i! Om det blir fler anmälda än det finns platser får du reda på det samtidigt (eller eventuellt tidigare).

För mer information se bilaga! Kursgruppen: Arne Andersson, Maria Andrén, Wanja Asplund och Maria Flink.