Uppdaterad 13 september 2022. 17 juli gick Bengt-Åke Wennberg ur tiden. Vi var många ur hans stora nätverk som deltog i begravning och minnesstund i Kungsbacka 4 augusti. Minnesstunden blev kraftfull och i sig en manifestation av betydelsen av Bengt-Åkes oförtröttliga arbete under så många år. Minnesstunden var också inspirerande. Tillsammans fick vi möjlighet att på nytt inse att de frågor och de infallsvinklar Samarbetsdynamik inriktat sig på är sorgligt förbisedda i dagens samhällsdiskurs och att vi som var där också har ett ansvar att föra tankarna vidare.

GiSS kommer att ägna hösten åt att utveckla samtalssyftesprojektet på det viset att vi kommer att undersöka hur vi ska kunna nå fler. Det blir alltså inga nya verkstäder i höst (annat än om någon grupp kontaktar oss och vill att vi ska medverka i något sammanhang). En kort video om samtalssyftes-projektet hittar du här.
Det finns också en öppen Facebookgrupp för projektet.

SAMTALSVERKSTAD OM SAMTALSSYFTEN
Har du också erfarenhet av att ha kastat bort tid på meningslösa möten, samtidigt som de samtal som borde komma till stånd för att man gemensamt ska kunna ta itu med viktiga frågor inte hinns med? Har även du erfarenhet av att de vanliga sätten att ”samtala om samtal” inte får någon betydelse för hur meningsfulla och produktiva mötena blir i praktiken?

Till dig som delar dessa erfarenheter erbjuder vi en presentation av projektet om samtalssyften och deras praktiska konsekvenser. Målgruppen är i första hand ”mötesdeltagare” i det vi kallat ”arrangerade samtal” inom arbetsliv, föreningsliv eller politik. För dem som så önskar kommer vi därefter att arrangera ”samtalsverkstäder” där vi gemensamt kan pröva resonemanget på varandras exempel.

Presentationer och samtalsverkstäder genomförs via Zoom. Det är också möjligt att kontakta oss om en till exempel arbetsplats vill ha en presentation för den egna gruppen.

Arne Andersson, Maria Andrén, Wanja Asplund och Maria Flink.