Uppdaterad 30 april 2022. Vi är väl många som upplever att världen blivit väldigt annorlunda den senaste veckan. Det är svårt att tänka på något annat än världsläget. Vi i GiSS är dock överens om att vår ansats är viktigare än någonsin eftersom synen på samtal som något vi har gemensamt ansvar för medan vi samtalar med varandra ger förutsättningar för motståndshandling mot auktoritära tankefigurer i stort som i smått. Vår verksamhet har dock stått stilla ett par månader. I höstas planerade vi en ”pilotkurs” kring projektet om samtalssyften men fick tyvärr för få anmälda. Vi har tänkt om kring formatet och genomför ett par presentationer av projektet och en ”samtalsverkstad” under våren. Troligen blir det nya presentationer och samtalsverkstäder i höst. En kort video om projektet ska komplettera inbjudan. Du kan hitta den här.
Det finns också en öppen Facebookgrupp för projektet.

SAMTALSVERKSTAD OM SAMTALSSYFTEN
Har du också erfarenhet av att ha kastat bort tid på meningslösa möten, samtidigt som de samtal som borde komma till stånd för att man gemensamt ska kunna ta itu med viktiga frågor inte hinns med? Har även du erfarenhet av att de vanliga sätten att ”samtala om samtal” inte får någon betydelse för hur meningsfulla och produktiva mötena blir i praktiken?

Till dig som delar dessa erfarenheter erbjuder vi en presentation av projektet om samtalssyften och deras praktiska konsekvenser. Målgruppen är i första hand ”mötesdeltagare” i det vi kallat ”arrangerade samtal” inom arbetsliv, föreningsliv eller politik. För dem som så önskar kommer vi därefter att arrangera ”samtalsverkstäder” där vi gemensamt kan pröva resonemanget på varandras exempel.

Presentationer och samtalsverkstäder genomförs via Zoom. Det är också möjligt att kontakta oss om en till exempel arbetsplats vill ha en presentation för den egna gruppen.

Arne Andersson, Maria Andrén, Wanja Asplund och Maria Flink.