Projektets syfte är att pröva förutsättningarna och de möjliga formerna för en gemensam arena för fortsatta samtal i företaget Samarbetsdynamiks anda. Tre workshops har genomförts januari-februari 2023. I april och maj genomförs de första ”testsamtalen”.

Vi började med att precisera vad det är för sorts samtal vi sett som särskilda och som är svåra att få tillgång till i andra sammanhang. Alltså: vad är det vi ser som angeläget att fortsätta med? Vad skulle vi sakna om vi inte längre har tillgång till det sammanhang som vi medverkat i genom Samarbetsdynamiks aktiviteter? 

Läs om varför vi kom att kalla arenan en allmänning och hur vi tänker att en sådan skulle kunna fungera.

I undermenyerna finns mer om hur vi just nu tänker kring förutsättningar och former för projektet. Där kan du också hitta exempel på samtalsämnen.

Eftersom själva formen är rätt oprövad när det gäller verksamhet av detta slag (allmänningar brukar ju handla om gräsytor) rör det sig om ett slags forskningsprojekt. Vi vet inte om det kommer att fungera men hoppas självklart att det kan göra det och att det inte utvecklas till en ”tragedi”.