Synopsis

Nedan presenteras filmernas innehåll i textform. Klicka på länkarna! Så småningom kommer vi också att lägga in förslag eller exempel på vilken sorts samtal man skulle kunna föra med utgångspunkt från varje film.

Drömmen om kontroll

Att försöka ”ordna till det” genom att kontrollera människor, eller överlåta ansvaret åt en stark ledare, verkar vara ett återkommande tema i mänsklighetens historia. Kanske är det ett naturligt drag eller så är det ett kulturellt mönster som ärvs av varje ny generation. Problem uppstår dock när sådana tankefigurer tillämpas på områden där de inte fungerar eller kanske till och med ställer till problem.  Att planer, hur genomtänkta de än är, och försök att styra människor till ett visst beteende, ofta misslyckas är lätt att konstatera. Men hur kan det komma sig att det är så svårt att styra och kontrollera sådant som har med mänsklig samverkan att göra? Läs mer här.

Möjlighetsrummet – en analysmodell för bättre samtal om samverkan

I femtio år har företaget Samarbetsdynamik utforskat ”organisationens mänskliga sida”. Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg har haft uppdrag i olika typer av organisationer och i olika verksamhetsfält. De har alltid ställt sig frågor som gått längre än själva uppdraget. Frågor om viktiga, men dittills förbisedda, problem. Ett av de problem de noterat är att själva sättet att resonera ofta medför att samtal om sådant som skulle kunna göras, eller göras bättre, inte hinns med eller inte ens uppmärksammas. Läs mer här.