Friständighetsprincipen medför att var och en själv bestämmer hur och var (var i landet eller om det ska genomföras via nätet) samtalet ska genomföras, om den behöver ekonomiskt bidrag av de som medverkar och även vilka man vill bjuda in till samtal. Det finns alltså ingen skyldighet att bjuda in alla till varje möte. Alla som bjuds in behöver inte heller i nuläget vara med i allmänningen. De initiativtagaren väljer att bjuda in är personer som denne tror skulle kunna hjälpa hen att komma längre med den egna specifika problemställningen. Är det personer som inte tidigare medverkat i samtal med denna inriktning blir det antagligen viktigt att ge tillräcklig bakgrundskunskap så att personen inte förväntar sig en ”utbildningsaktivitet”, en ”debatt” eller någon annan typ av samtal med annat syfte än det som allmänningen är tänkt att vara en arena för.