Under denna rubrik finner du information om GiSS och om vår webbplats. Klicka på pilarna under respektive rubrik i den övre menyraden.

Nätverket forum för Givande Samtal om Samverkan startade 2020 som ett initiativ att bygga vidare på företaget Samarbetsdynamiks erfarenheter från drygt 50 års utforskande av samverkansfenomen.