Även om vi är fyra personer som tagit initiativet till denna arena finns alltså ingen organisation och ingen styrelse. Ska det bli något av det hela måste flera också ta egna initiativ. I nuläget organiseras tillgången till allmänningen genom en mejllista. Vi som finns med på denna lista just nu är alltså vi som visat intresse för fortsatta ”utforskande”och ”särskiljande” samtal. Vi finns spridda i en stor del av landet varför fysiska möten troligen kommer att anordnas på flera olika platser. Förhoppningen är att listan så småningom växer och att fler än vi som varit direkt inblandade i Samarbetsdynamiks aktiviteter men känner igen sig i behovet av samtal med särskiljande och utforskande inriktning, också ansluter sig.