Under hösten 2020 utforskade Maria Andrén och Monica Hane, Samarbetsdynamik AB, olika ”samtalssyftestyper” i sådana samtal som handlar om ”samverkansfenomen”, alltså den mänskliga praktiken och erfarenheten. Samverkansfenomen har den karaktären att de kan påverkas av oss själva. Samtal är i sig själva också ett samverkansfenomen. Deras utfall påverkas av hur var och en bidrar i samtalet så att det som var anledning till att samtalet anordnades kan uppnås. Tanken i projektet var att utgå från hur olika möjliga ”avsikter”, ”syften” i olika samtalsaktiviteter också påverkar förutsättningar för att syftet ska kunna uppnås: hur lång tid som krävs och vilka sätt att medverka som fungerar bäst. Våren 2022 bjuder vi in till dels korta presentationer av projektet, dels, för dem som så önskar, ”samtalsverkstäder” där vi hjälps åt att tillämpa resonemangen på varandras exempel från egna erfarenheter. Datum kommer senare i vår och läggs ut i en underflik till denna sida.

Översiktlig presentation. Sammanfattning, abstrakt”. Kort version i broschyrformat. A4 med ”strecksatser”. Folder. Längre sammanställning (typ ”bok”). Som uppslag och som enkelsidor. En kort video som kompletterar inbjudan till vårens presentationer och samtalsverkstäder hittar du här.