Projektet

Under hösten 2020 utforskade Maria Andrén och Monica Hane, Samarbetsdynamik AB, olika ”samtalssyftestyper” i sådana samtal som handlar om ”samverkansfenomen”, alltså den mänskliga praktiken och erfarenheten. Samverkansfenomen har den karaktären att de kan påverkas av oss själva. Samtal är i sig själva också ett samverkansfenomen. Deras utfall påverkas av hur var och en bidrar i samtalet så att det som var anledning till att samtalet anordnades kan uppnås. Tanken i projektet var att utgå från hur olika möjliga ”avsikter”, ”syften” i olika samtalsaktiviteter också påverkar förutsättningar för att syftet ska kunna uppnås: hur lång tid som krävs och vilka sätt att medverka som fungerar bäst.

Översiktlig presentation. Sammanfattning, abstrakt”. Kort version i broschyrformat. A4 med ”strecksatser”. Folder. Längre sammanställning (typ ”bok”). Som uppslag och som enkelsidor.