Samtalets mening – kortversion.

Sammanfattning från projektet ”särskiljande samtal om samtalssyften”. En längre sammanställning med fördjupande resonemang och reflektioner kommer att läggas här så småningom. Sannolikt kommer även denna korta text att revideras då och då under våren. Här hittar du kortversionen! Och  här finns en sammanfattning (”abstrakt”).