Broschyr: Samtalets mening – kortversion.

Sammanfattning från projektet ”särskiljande samtal om samtalssyften” i broschyrformat (A5). Om intresse finns kanske vi kommer att trycka upp ett antal ex så småningom. Här hittar du kortversionen! Och  här finns en sammanfattning (”abstrakt”).