En liggande A4 där olika sätt att medverka relateras till respektive samtalssyfte. Finns här. Skissen är tänkt att kunna användas som inledning för ett längre samtal för att underlätta överenskommelsen om vilken sorts samtal det är man ska avsätta resten av tiden åt. Genom en sådan översiktlig presentation kan det ibland bli lättare att hjälpa varandra att uppmärksamma vartåt samtalet är på väg, i den händelse det håller på att skena iväg åt ett håll som inte var anledning till att anordna samtalet.