I vissa sammanhang kan det vara bra att kunna dela ut en kort presentation av själva grundidén – att olika sorters samtalssyften medför skillnader i hur man medverkar i samtalet. I denna folder har antalet syftestyper kondenserats till fyra huvudkategorier. Foldern kan till exempel användas inför ett samtal om samtal.