Längre sammanställning från projektet

Dels som uppslag, dels som enkelsidor. Denna längre sammanställning kan vara användbar för den som vill fördjupa sig i resonemangen. Texten vänder sig till var och en som kan känna igen sig i erfarenheten av ”meningslösa möten” och har funderat över varför det är så svårt att komma till rätta med sådana.
Med ”var och en” avses vem som helst, inte i första hand eller enbart ”samtalsledare”. ”Hur kan vi hjälpa varandra att åstadkomma meningsfulla samtal?” är den grundläggande frågan.