Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Om ”ängelns advokat” och ”bakåtfrågor” som metod

Kan vara en teckningOm ”ängelns advokat” och ”bakåtfrågor” som metod

Idén att identifiera olika typer av ”samtalssyften” uppstod när Monica Hane och jag försökte förstå varför de vanliga idéerna om vad som är ett bra sätt att medverka i samtal skiljer sig från våra egna erfarenheter. Varför gillar vi själva inte talarlistor, till exempel, och hur kommer det sig att vi tycker att det är så viktigt att kunna lita på att man blir emotsagd om ett resonemang inte fungerar?
Vi utgick från början från våra egna erfarenheter av misslyckade samtal.
Jobbiga exempel
Ett exempel var samtal som initierats och förberetts utifrån ett behov att undersöka ett specifikt problem men i stället kom att handla om att man borde rösta om vilket samtalsämne man skulle ägna tiden åt. En annat är när egna erfarenheter används för att åskådliggöra en allmängiltig princip men leder till att personen får goda råd om hur den borde gjort i stället. Den allmängiltiga princip som det egna exemplet var tänkt att åskådliggöra, försvinner ur fokus. Ytterligare ett exempel är när avsikten med samtalet är att utforska ett delvis okänt område genom att pröva olika sätt att resonera men i stället börjar handla om rätt eller fel användning av vissa ord.
Ängelns advokat och "bakåtfrågor"
I stället för att fastna i irritation över samtalssabotage av detta slag prövade vi en position som vi kallade ”ängelns advokat”. Utifrån vilket syfte blir en viss princip för sätt att medverka och att lägga upp (”designa”) samtalet meningsfull? Det som sägs om syftet i inbjudan eller kallelser är sällan särskilt tydligt formulerat. Om vi har olika uppfattning om samtalets syfte kan det bli att vi saboterar samtalet för varandra utan att det behöver handla om illvilja eller härskarstrategier. De svar man får på frågan om på vilket sätt samtalet var lyckat eller misslyckat blir också ett indirekt svar på samtalets syfte. Alltså en slags ”bakåtfråga”.
Begreppsapparat
Så småningom kunde vi på så sätt urskilja ett antal olika typer av ”samtalssyften” som vart och ett har olika förutsättningar för vad som blir ett bra sätt att medverka och hur mycket som krävs i form av tidsåtgång och engagemang för att syftet ska kunna uppnås. Vad som är ett bra upplägg och sätt att medverka i en viss sorts samtal kan få direkt motsatt effekt med ett annat.
För att kunna komma överens med varandra om vad vi ska ha mötet till krävs någon typ av begreppsapparat. Vårt projekt är avsett att vara ett bidrag till en sådan.
Inbjudan till presentation av projektet:
Alternativa datum: Tisdag 26/4 kl 15:00 – 16:30
Onsdag 27/4 kl 18:30 – 20:00 eller
Tisdag 3/5 kl 18:30 – 20:00. Senaste anmälningsdag 20/4.
Kostnadsfritt.
Anmälan till gissforum@gmail.com
Välkommen med din anmälan!
GiSS
Maria, Arne, Wanja och Maria