Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Samtal om samtalssyften

Denna höst har Monica Hane och jag utforskat  "meningar med samtal" med utgångspunkt från vår gemensamma frustration över att de samtal vi menar är nödvändiga så sällan kommer till stånd eller inte får förutsättningar att genomföras.

I stället för att tala om samtalet som "interaktionen i dialogen", hur vi som samtalar "är" som personer eller de bakomliggande tankefigurer som gör att vi säger som vi säger, prövade vi att i stället särskilja vad anledningen är att designa olika slags samtal utifrån hur man "utvärderar" dem. Svaret på frågan vad det var som gjorde samtalet bra eller dåligt blir också ett svar samtalets "poäng", varför man avsatte tid för samtalet och vad det är man menar att man skulle få ut av det, och utifrån det "backa" för att se vilka sätt att medverka som blir konstruktivt eller destruktivt relativt olika typer av "samtalssyften".

Idén var att man inte är tillräckligt tydlig med varandra om vad det är för sorts samtal man vill ha (behöver) och vad det då förutsätter av design och sätt att medverka. Om vi har olika uppfattning om vad poängen med samtalet är kommer vi inte att kunna hjälpa varandra på ett meningsfullt sätt - även om vi lyssnar på varandra, inte tillämpar härskartekniker eller på annat sätt inte är "bra på att samtala". Under hösten har vi också haft flera samtal med andra, bland annat två zoomsamtal med några intresserade medverkande.

Genom höstens samtal har det blivit möjligt för mig att skriva dels en längre sammanställning och dels en kortare sammanfattning av vad det var vi kom fram till. Den längre måste dras några varv till innan jag vill lägga ut den offentligt men den korta känns redo att läggas ut öppet (även om den också säkert kommer att revideras en del under våren). Ligger i "Övrigt" och "Artiklar och andra texter" , "Samtal om samtalssyften". Direktlänk. En kort sammanfattning ("abstrakt")  finns här.

 

 

8 februari kommer vi att ha ett sista av sammanlagt fem (i varje fall på ett bra tag) "introduktionssamtal" kring "särskiljning av samtalssyften" (se ovan). Efter detta samtal kommer vi att bjuda in dem som hjälpt oss att tänka i dessa introduktionssamtal ("tillämpningssamtal" som vi kallade dem) till ett fortsättningssamtal där vi kan fördjupa resonemangen ytterligare. Jag räknar dock med att den längre sammanställning som jag arbetat med sen höst och nu i vinter och som reviderats en del efter varje ny samtalsomgång kommer att läggas upp efter det att den bearbetats efter samtalet 8 februari.

Den längre sammanställningen är nu upplagd under "Övrigt"/"samtal om samtalssyften"/ "Nödvändiga samtal och meningslösa möten". Jag har dels lagt den som enkelsidor för den som vill skriva ut på en hemmaskrivare, här. Dels som uppslag, här.

Texten är rätt noggrant korrekturläst men det kan ändå tänkas finnas en eller annan miss fortfarande. Hör gärna av dig om du ser något sådant! Det är inte särskilt besvärligt att gå in i dokumentet och ändra!

En broschyr (A5) finns nu också upplagd på hemsidan. I stort sett samma text som sammanfattningen på fem sidor men lite mer försiggjord så att den ska kunna användas som underlag för samtal i olika sammanhang. Hittar ni något korrekturfel eller annan miss så är jag tacksam om ni hör av er (kan även gälla grafiska missar)-Här.

Den ”pilotkurs” i två steg som vi planerade i höstas fick tyvärr ställas in pga för få anmälningar. Vi har tänkt om och gör ett annat upplägg. Först en ren presentation för alla som är nyfikna. De som blir intresserade erbjuds därefter en ”samtalsverkstad” där vi hjälps åt att prova resonemangen på varandras exempel. En kort video om projektet finns här. Presentationen kommer att erbjudas 26, 27 april samt 3 maj. Det första tillfället på eftermiddagstimmar (exakt klockslag presenteras senare), de två andra kl 18:30 - 20:00.  Anmälan via gissforum@gmail.com. Om du föredrar något av tillfällena men kan alla kan du tala om det (i den händelse vi måste pussla). Sista anmälningsdag 20/4.